Geert Bourgeois, Vlaams minister van Inburgering wil met een nieuw inburgeringsdecreet de integratiesector verenigen in een Eva.

maandag 25 maart 2013

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wil met een nieuw inburgeringsdecreet de integratiesector zoals we hem vandaag kennen (met integratiecentra, onthaalbureaus, vertaal- en tolkendiensten, integratiediensten, aanbieders van NT2, migrantenverenigingen, het minderhedenforum, enz.) verenigen in een extern verzelfstandigd agentschap (EVA). Dit betekent dat alle kleinere organisaties in deze sector die uit noden zijn ontstaan en met een eigen visie en inzicht zijn gegroeid, niet meer zullen bestaan.

Gent droeg de woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ ten grave, een goede zaak voor sociaal tolken.

zaterdag 23 maart 2013

Gent droeg de woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ ten grave op de Internationale Dag tegen Racisme.

Tijdens de symbolische begrafenis benadrukte de Gentse schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz nog eens: “Dit initiatief komt van onderuit. Vanuit het middenveld, niet vanuit het stadsbestuur.”

Wat is sociaal tolken en wie kan sociaal tolken.

zondag 10 maart 2013

Communicatie mogelijk maken tussen personen die elkaars taal niet of niet voldoende verstaan is de opdracht van een tolk. De tolk zal de mondelinge boodschappen omzetten van de ene taal naar de andere taal waardoor de mensen die willen communiceren, elkaar zullen begrijpen.
Er zijn verschillende technieken om dit te realiseren en verschillende settings waarbij dit nodig is. Men zou dus de tolken kunnen indelen volgens de gebruikte techniek of volgens de context of setting van de tolkopdracht.

Voortaan kun je ons ook vinden op twitter en facebook

vrijdag 8 maart 2013

Sociaal tolken is een beroep waarbij je veel van locatie moet veranderen, vooral als je vaak ter plaatse gaat tolken, is je dag gevuld met verschillende opdrachten bij verschillende instanties of organisaties. Je komt veel in contact met mensen, maar het is vaak ook een eenzame job. Daarom heb je meestal je gsm of smartphone ook wel vaak bij de hand.

Een online tijdschrift over sociaal tolken

Er bestaan allerlei tijdschriften en websites over allerhande onderwerpen, toch is er tot heden geen effectief nieuwsplatform gevormd voor sociaal tolken om de ontwikkelingen in onze sector goed te kunnen volgen en online te bediscussiëren.

Maar nu is er sociaaltolken.org. Een nieuw tijdschrift in de vorm van een website, gemaakt voor sociaal tolken over sociaal tolken.
 

Sociale Media


Meest gelezen