Sociaal tolken en vertalers zijn vanaf nu vrijgesteld van BTW.

zaterdag 7 juni 2014

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in een recente brief gericht aan het Kruispunt Migratie-Integratie duidelijkheid geboden over deze vrijstelling:

Uit onderzoek van het dossier is gebleken dat sociaal tolken en sociaal vertalers in Vlaanderen steeds werken in opdracht van een erkende Vlaamse sociaal tolk- en vertaaldienst (een openbare dienst of een vzw). Deze diensten (STVD’s) zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering. De uiteindelijke afnemers van de door de tolken en vertalers verrichte diensten zijn openbare diensten en maatschappelijke voorzieningen.
 
 

Sociale Media


Meest gelezen