De deontologische code voor sociaal tolken

vrijdag 5 april 2013

Een deontologische code is een ethische code die een kader aanreikt waarbinnen je kunt handelen en denken.

Ze geeft een houvast: hoe kan je het best optreden in verschillende situaties. Ze is ook een bescherming van het beroep en jezelf. Deze code kan ingeroepen worden als één van de partijen (bijvoorbeeld dienstverlener, tolkendienst, cliënt) er inbreuk op wil plegen.

In Nederland heeft Linda Voortman verklaard dat het niet inzetten van tolken in de zorgsector meer geld kost aan de staat.

maandag 1 april 2013

Een taalbarrière kan vaak leiden tot onjuiste diagnoses en nodeloze consultaties in de gezondheidssector, juist daarom worden er sociaal tolken ingezet.

Want die tolken zorgen voor een adequate communicatie tussen de artsen en de patiënten zodat de artsen met hun job beter kunnen uitoefenen en de patiënten efficiënter kunnen helpen. Dit alles kost ook veel minder geld dan de totale kost als gevolg van een verkeerde diagnose of de kost van de vele extra consultaties die nodig zouden zijn om tot een juiste diagnose te komen.

Stemming Inburgeringsdecreet Bourgeois uitgesteld

De bevoegde commissie van het Vlaams parlement heeft de stemming over de hervorming van de integratie- en inburgeringssector in Vlaanderen uitgesteld.

Verschillende parlementsleden van de meerderheidspartijen hebben grote en belangrijke bekommernissen geuit in verband met het ontwerp van de minister van Inburgering Geert Bourgeois. Er zijn ook uiteenlopende nieuwe amendementen voorgelegd in verband met het Inburgeringsdecreet dat gestemd moet worden.
 

Sociale Media


Meest gelezen